BEWONDER
 
Marjolijn van den Eeden

Inspiratie om te blijven bewonderen

Inspiratie, het inblazen van informatie die de ziel en geest prikkelen. Het bewonderen van de soms zo gewone zaken, de onvermelde zaken waar niet zo snel over gesproken wordt. Het bewonderen van alles wat (te) vanzelfsprekend bij het leven hoort. In alles zit diepte. Op deze pagina neemt Bewonder je mee met als doel te blijven bewonderen en je te inspireren. Want soms weet je niet wat je zoekt totdat je het tegenkomt.

Innerlijk heiligdom
Binnen in ons, ons heilige deel, het deel wat onvoorwaardelijk is. Dat deel wacht net zolang tot je thuis komt. Je zelf helemaal ziet, vergeeft, vertrouwd en lief hebt. Wanneer dat licht naar binnen is geschenen, is duisternis verleden tijd. De blik op de wereld veranderd en je gedrag hierop volgt vanzelf. Liefde kan stromen, allereerst naar jezelf zodat jij kunt geven en het licht kan delen.

Vrouwenlijn
Hoe ga jij om met jouw voorgaande generaties die haar krachten niet hebben kunnen of mogen benutten? Dat als het ware de oer stroom in ons vrouwen is vertroebeld. Alleen door de moedige vrouw die de stap in het donker maakt. Die een roep voelt om het anders te doen, het tij weet te keren en hoe klein ook een beweging teweeg brengt. Zodat de generaties en vrouwen die volgen weer net wat minder diep hoeven te graven.
Het waardevolle wat begraven ligt door het verleden. De omstandigheden van de vrouw door het verleden zijn veranderd. Veranderd door onderdrukking en angst voor verraad en daarmee de dood als gevolg. Maar de tijd heeft nooit de macht om het waardevolle uit te wissen. De vrouwelijke verbinding met onze oerkracht is altijd blijven bestaan.
Sta op mooie vrouw, niet alleen voor wie jij bent maar voor wie wij allemaal zijn. Eenheid. Door kracht en kwetsbaarheid leren we elkaar de schatten terug te vinden. Ieder op zijn eigen pad.

De oervrouw, de krijgster, de priesteres, de minnares, de moeder en het jonge hert. We mogen ze voeden met wat ze nodig hebben, we mogen streven naar compleetheid door niets uit te sluiten. Niets en niemand in ons. Waar we trots op zijn, of juist niet, waar we ons voor schamen of juist in gezien willen worden.
Niks geen deel hoeft in de schaduw te staan. We bewonderen, omarmen en koesteren dat alles in ons. Het komt tot uiting in liefde, liefde naar onszelf en naar de ander. Gewoon omdat iedereen deze liefde nodig heeft om weer verder te helen en groeien.
Alleen dan, dan kunnen we samen helen. De oordelen zijn een blik naar binnen en de liefde een antwoord naar buiten. Omdat je het jezelf ook gunt.
Begin met delen en het komt bij je terug, misschien al wel gelijk.

Het Zonnekind
De Warmte, het vuur van binnenuit. De zon.
Het zonnekind, dat deel in jouw dat verbonden is met het hogere zelf, het goddelijke en/of kosmische. Dat deel wat in verbinding staat met onze zielsmissie, het hogere weten en het bewustzijn in ons. De wijsheid die ons creatiekracht en vertrouwen geeft. Vertrouwen dat je het niet alleen hoeft te doen.
Bewonder mijn kind, mijn innerlijk vrij creatieve kind. Het kind wat vrij en puur is, zich wil laten zien. Als volwassenen kan en mag je het in het licht zetten. Jij hebt de tools en kwaliteiten verkregen en versterkt. Het kind in jou creëert en de volwassen belichaming manifesteert.
Van binnen naar buiten.

Het zonnekind is vrij, vrij van angst. Het viert en vertrouwd het leven. Het leven zoals het is en moet zijn.
Contact maken met het Zonnekind is terug naar de speelsheid, creatie en vrijheid in jezelf gaan.
Waar verbindt jij jezelf op dit moment mee? Wat wil het Zonnekind in jou?
Terug naar de essentie. De bloei, de warmte en het licht. Het zonnelicht geeft vertrouwen en liefde op je pad.
 
 
 
 
E-mailen
Info
Instagram